Internship-program for HHUiS-studenter høsten 2020 - vi søker interessert virksomheter

Handelshøgskolen ved UiS ønsker å komme i kontakt med tidligere studenter og virksomheter som vil være med å tilby våre studenter på bachelor og master i økonomi og administrasjon å følge et Internship-program hvor studentene er utplassert i ca 150 timer fordelt over perioden september til november 2020.

I den forbindelse ber vi spesielt tidligere studenter fra i økonomi og administrasjon (HUiS-Alumnere) som nå jobber i aktuelle virksomheter om å være vertskap og mentor for en av våre nåværende studenter. Andre interesserte virksomheter kan også ta kontakt.

Motiverte studenter

Dette er en mulighet til å bli kjent med motiverte studenter som kan bidra inn i virksomheten. I tillegg vil de som deltar få en faglig kontaktperson på Handelshøgskolen ved UiS og en mulighet til å styrke samarbeidet mellom akademia og arbeidslivet.

Studentene dette gjelder vil gå på siste året i bachelor- eller masterprogrammet i økonomi og administrasjon og ha fulgt normal progresjon i studiet. Internship er ikke lønnet arbeid, men studentene oppnår studiepoeng på sin praksis. Det vil bli tilbudt et begrenset antall internship-plasser og studentene må søke om å få delta.

Ta kontakt

Virksomhetene som inngår avtale med Handelshøgskolen ved UiS om å være vertskap for praksisplassen høsten 2020, vil bli invitert til en fagdag for Internship onsdag 27. mai og vil samme dag få møte aktuelle studenter og faglige kontaktpersoner ved HHUiS.

Vi er svært takknemlig dersom deres bedrift kan bidra og ber interesserte ta kontakt med Egil C. Svela e-post: egil.c.svela@uis.no snarest for mer informasjon og/eller påmelding.