Norway Summit 2021

Torsdag 16. september 2021 kl. 09:00-15:00,Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger, Norway. Fit for a Green future – Transforming the Economy Through Technology.

Norway Summit er en årlig næringslivskonferanse i Stavanger og en del av den prestisjetunge sjakkturneringen Norway Chess. Konferansen fokuserer på temaene teknologi, finans, innovasjon og bærekraft, og tema for årets konferanse er Fit for a Green future – Transforming the Economy Through Technology.

Universitetet i Stavanger og Handelshøgskolen ved UiS er partner for Norway Summit.

Program og billetter

Se konferansen nettsider for informasjon om program og kjøp av billetter: norwaysummit.no.

Vi har et begrenset antall billetter for HHUiS Alumnere. Kontakt oss på e-post: hhuisalumni@uis.no

Ragnar Tveterås, økonomiprofessor og prodekan for forskning ved Handelshøgskolen ved UiS, er blant foredragsholderne under årets konferanse.

Om Norway Summit 2021

Koronapandemien har hatt store menneskelige og økonomiske konsekvenser over hele verden. Aldri tidligere har vi som står i pandemien i dag opplevd noe lignende på en så omfattende skala. Vi står fremdeles oppi krisen og det er umulig å fastslå når verden har Covid-19 under kontroll og ikke minst, når nasjonal økonomi i verdens land har kommet seg etter krisen som er rammet.

Hvis vi ser bort ifra de høyst negative konsekvensene av pandemien, som helsekrise og mennesker som har lidd av konsekvensene pandemien har bragt med seg, kan vi tillate oss å se på muligheter i positiv forstand som et resultat av pandemien. John F. Kennedy sa i en tale i 1959 at ”på kinesisk består ordet krise av to tegn. Det ene står for fare og det andre for muligheter.

Mye ligger til rette for at vi skal klare å omstille økonomien i en bærekraftig retning og mye ligger til rette for at vi skal kunne ta i bruk ny teknologi for å skape nye, viktige næringer i Norge. Den globalt omspennende krisen har for eksempel gjort at digitaliseringen i arbeidshverdagen har skutt rakettfart i mange bedrifter her til lands.

Tore Tennøe, sjef i teknologirådet sa i oktober 2020 at ”koronakrisen har virket som en slags katalysator for det digitale skifte, – at vi i hvert fall tok et fem til ti års sprang, på fem til ti dager.”

Har norsk økonomi fått en nødvendig restart ut av pandemien? Ser vi tydelig for oss disse mulighetene og har vi en strategi for det.

Hvordan blir det med investeringene i klimafokuserte gründerbedrifter? Kan slike investeringer bidra til å skyte fart i norsk økonomi sett i pandemiens lys? Her kan Norge potensielt ta en lederposisjon i det grønne skiftet med teknologiutvikling som fører til ny verdiskapning på nye industriområder.

På årets Norway Summit skal vi ha fokus på disse spørsmålene  og vi skal se hva det jobbes med fra næringslivstopper, politikere, investorer og gründere.

Det blir paneldebatt mellom Rogalandsordførere hvor vi skal finne ut hvilke strategi kommunene har for å redusere klimagassutslippene og ruste seg for fremtiden. Samarbeider de godt nok på tvers av kommunegrensene?

Investorer Johann Olav Koss fra Firea og Kristian Øvsthus fra Idekapital kommer, spennende gründerbedrifter innenfor teknologi og fornybar energi vil være til stede og filosof Henrik Syse kommer og vil gi oss tema til ettertanke.