Universitetet i Stavanger tilbyr et nybegynnerkurs i programmering (koding)

Nybegynnerkurset i programmering er for alle lærere i grunnskolen og lærerstudenter.

Målet er at lærere skal tilegne seg kunnskap og kompetanse til å kunne lage enkle programmer selv, og til å kunne hjelpe elever til å utvikle slik kompetanse. Kurset er basert på programmeringsspråk, eksempelvis Scratch og Python, som er laget for å formidle de grunnleggende konseptene i programmering. Kursdeltakerne lærer hvordan programmering kan brukes som verktøy i ulike fag innenfor dagens læreplaner. Kurset gir deg innføring i hva koding er og hvordan koding kan ha betydning for undervisning og læring. Etter gjennomført kurs skal studenten kunne drøfte bruk av koding i skolen ved hjelp av didaktiske teorier og drøfte betydning det kan ha for elevers digitale kompetanse. Kurset er på 5 studiepoeng og undervises over 12 timer, fordelt på fire samlinger á tre timer. Undervisning legges til fire ettermiddager slik at det er mulig å delta både for lærerstudenter og lærere som er i arbeid.

Studentene må ha PC eller Mac (NB! ikke nettbrett).

Kursdatoer (kl. 17.00 - 20.00):

  • 29. januar
  • 19. februar
  • 26. mars
  • 30. april

Sted: Universitetet i Stavanger.

Påmeldingsfrist: 8. januar 2019

Emneplan med forslag til pensumlitteratur finner du på nettsiden www.uis.no/koding