Aktuelt

Anbefaler å søke master i jordmorfag

 
 Judith Reve studerte jordmorfag master fra 2019 til 2021, og var dermed en del av det første kullet som fullførte utdanningen ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS.

Alumn ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger tilbyr et eget nettverk for tidligere UiS-studenter. Som UiS-alumn kan du registrere deg i vårt nettverk, hvor du kan holde kontakten med tidligere medstudenter og UiS. Du får også fordeler hos universitetsbiblioteket og SiS sportssenter.

Toppjobb i Lyse

– Det jeg satte størst pris på var nærheten studiet hadde til arbeidslivet, sier Svein Grude (32). Alumnien er konserncontroller i Lyse.

Yter helsehjelp til mennesker i en akutt krise

Katrine Stangeland ville lære mer om hvordan gi helsehjelp til personer med både psykiske lidelser og rusmiddelproblem. Derfor tok hun den tverrfaglige mastergraden i rus- og psykisk helsearbeid ved UiS.