Alumniportrett: Silje jobber som toller på finskegrensa

Jeg ville prøve noe som var annerledes fra det jeg hadde gjort før, og tenkte og tollerutdanningen ville passe meg bra. Det er ingen tvil om at vi her i nord har veldig varierte arbeidsdager. Vi betjener tre tollstasjoner: Polmak, Utsjok og Karigasniemi, som gjør en del av vårt arbeidsområde ganske unikt.

Silje 24 år UiS Alumni
  • Navn og alder: Silje, 24 år
  • Arbeidsgiver: Tolletaten
  • Arbeidssted: Polmak, en bygd i Tana kommune i Finnmark. Stedet ligger på sørsiden av elva Tana, ved riksgrensen til Finland

I båt eller på landeveien

Arbeidsoppgavene varierer fra dag til dag, der vi den ene dagen ekspederer og deklarerer varer til og fra Norge, men den neste kan vi være på båt eller på landeveien med kollegaer fra andre tollsteder og kontrollere grensekryssende trafikk. Dagene blir aldri ensformige, i tillegg til at vi har stor frihet til å styre arbeidshverdagen vår. Kollegaene mine gjør det ekstra morsomt å dra på jobb. Vi utgjør et godt team fordi vi sammen kan «litt om alt». I Polmak opplever jeg at vi er litt «poteter» i og med at vi er borti litt av hvert med tanke på arbeidsoppgaver.

Godt arbeidsmiljø

Vi har det ganske artig på jobb, og det er en god kombinasjon av flotte arbeidskollegaer og folkeslaget vi møter til daglig. Som toller må man iallfall være forberedt på at det tidvis vil oppstå situasjoner som utfordrer kreativiteten til å tenke ut løsninger. Man må kunne snakke med mennesker, og det er gjennom kontakten vi oppretter med de vi kontrollerer at vi får et inntrykk av om alt er i skjønneste orden, eller ikke. Derfor er det også positivt å beherske flere språk.

Alt i alt er det utrolig morsomt å jobbe som toller. Man får utfordret kreativiteten, må tenke løsningsorientert og må være nysgjerrige. Det er ingen dager som er like, og etter 4,5 år er jeg fortsatt her og trives veldig godt.

Tekst/foto: Tolletaten