Variert arbeidsdag som anestesisykepleier

Bjørge Andreassen setter pris på kombinasjonen av planlagte operasjoner og akutte situasjoner i jobben som anestesisykepleier.

Alumn Børge Andreassen arbeider som anestesisykepleier ved Stavanger Universitetssjukehus.
  • Navn: Børge Sandstad Andreassen
  • Nåværende stilling og arbeidsplass: Anestesisykepleier ved Anestesiavdelingen, Stavanger Universitetssykehus
  • Hva studerte du på UiS og når? Master i anestesisykepleie, 2014-2016

Arbeidsoppgavene til en anestesisykepleier er mange og varierte, og pasientgruppen varierer også i alder fra nyfødt til gammel med funksjonsnivå fra frisk til alvorlig syk og donor.

– Jeg administrerer anestesi til kirurgiske pasienter i samarbeid med anestesilege. Jeg deltar i traume- og stansteam, ved akutte keisersnitt og ved dårlige barn eller voksne. I tillegg deltar jeg i ulike prosedyrer utført ved andre avdelinger når deres pasienter har behov for anestesi, forteller UiS-alumn Børge S. Andreassen.

Hvorfor valgte du å studere anestesisykepleie ved UiS?

Etter omtrent 5 år som sykepleier ved flere avdelinger fordelt på to ulike sykehus, kjente jeg et behov for faglig påfyll. Jeg hadde arbeidet ved ortopedisk sengepost, infeksjonspost og medisinsk intensiv. Anestesifaget ble et naturlig valg. Her kunne jeg få brukt min medisinske kompetanse i et kirurgisk miljø.

Hvilken del av studiet har du hatt mest nytte av i arbeidslivet?

Jeg har nok hatt mest nytte av de spesifikke teoretiske og praktiske delene av studiet i min arbeidshverdag. Allikevel ønsker jeg å trekke fram at arbeidet med masteroppgaven har økt min evne til å kunne lese og forstå forskningsartikler, kritisk vurdere kunnskap og argumentere med faglig tyngde. Dette har vært spesielt nyttig i og med at jeg arbeider i flere tverrfaglige team.

Hva liker du best med jobben din?

Variasjonen mellom rutinemessige operasjoner og inngrep fordelt på alle seksjonene, og de akutte oppgavene som plutselig oppstår. Det gir meg en uforutsigbarhet i arbeidet som jeg setter pris på.