Forsker på sannhetsbegrepet i dokumentarfilm

Ane Lyngstad Oltedal stoppet ikke med en mastergrad i dokumentarproduksjon. I dag har hun en stipendiatstilling i dokumentarfilmproduksjon ved UiS.

  • Navn:  Ane Lyngstad Oltedal
  • Alder: 34
  • Nåværende stilling og  arbeidsplass: Stipendiat i dokumentarfilmproduksjon ved UiS. Jeg forsker på sannhetsbegrepet i dokumentarfilm ved å studere hvordan dokumentarfilmskapere skiller mellom det sanne og det usanne i arbeidet sitt.
  • Hva studerte du på UiS og når? Master i dokumentarfilmproduksjon 2013 - 2015

Hvorfor valgte du å studere dokumetarproduksjon ved Universitetet i Stavanger?

Jeg hadde hørt at UiS var gode på historiefortelling og det var spesifikt denne kunnskapen jeg ville styrke. Jeg ville lage dokumentarfilm, og hadde også noe erfaring, men manglet dybdekunnskap i dramaturgi.

Hvilken del av studiet har du hatt mest nytte av i arbeidslivet?

Jobben min går ut på å forske på dokumentarproduksjon. Jeg har derfor bruk for alle delene av studiet.

Hva liker du best med jobben din?

Som stipendiat sitter du mye aleine og det kan være frustrerende, men det er også en helt fantastisk mulighet til å tenke lengre tanker enn hva hverdagen ellers tillater.