24 år og pedagogisk leder

Med en bachelor i barnevern og en master i sosialfag har 24 år gamle Karoline Falch Voerman allerede sikret seg en lederstilling.

  • Navn: Karoline Falch Voerman
  • Alder: 24 år
  • Nåværende stilling og arbeisplass: Pedagogisk leder på disp. 100% stilling, Vågedalen barnehage
  • Hva studerte du på UiS og når: Jeg studerte bachelor barnevernspedagog fra 2015 til 2018. Tok deretter en mastergrad i sosialfag og sosialpedagogikk her på UiS fra 2018 til 2020.

Hvorfor valgte du å studere sosialt arbeid ved Universitetet i Stavanger?

Jeg valgte å studere ved UiS av flere grunner. Jeg er selv fra Stavanger og ønsket å bli værende i byen. Jeg hadde hørt om universitetet og studielinja og kjente flere som skulle studere det samme, det var også en faktor som spilte inn for valget mitt. Til sist var det det interessen og nysgjerrigheten jeg har for å hjelpe barn, ungdommer og familier som gjorde at jeg valgte den linjen som jeg gjorde.

Hvilken del av studiet har du hatt mest nytte av i arbeidslivet?

Det må uten tvil være praksis-semesteret vi hadde i det andre året. Jeg var 22 uker i praksis på en barneskole og SFO i Sola kommune. Dette har gitt meg gode erfaringer i arbeidslivet og mange nye bekjentskaper. Gjennom praksisen fikk jeg erfaring med å lede grupper, jobbe individuelt med enkeltbarn med spesielle behov og erfaring rundt samarbeidet mellom skole/SFO og foreldre. 22 uker er ganske lenge, man får muligheten til å virkelig komme inn i dybden på arbeidslivet.

Hva liker du best med jobben din?

Jeg liker best at arbeidsplassen min utfordrer meg på en rekke oppgaver. Jeg får erfaringer med å lede små og store grupper. Jeg har ansvar for de ansatte på avdelingen og følger dem opp i det allmennpedagogiske og i det praktiske i barnehagehverdagen. Jeg får samtidig utfordret meg i situasjoner og samtaler med foreldre som til tider kan være utfordrende og krevende. Til sist må jeg også nevne samholdet med kollegaene mine. Vi utfyller hverandre på en fin måte.