Alumniportrett: Jobber for å heve kompetanse i ambulansetjenesten

Kristian Furuskjeg (44) bidrar til forbedring og utvikling av helsetilbudet ambulansetjenesten leverer til sine pasienter.

  • Navn: Kristian Furuskjeg
  • Nåværende stilling og arbeidsplass: Sykepleier og fagutvikler, Akuttmedisinsk avdeling i Helse Bergen
  • Når studerte du ved UiS? Master i Prehospital critical care (PHCC) 2014-2018

– Utover operativt arbeid i ambulansetjenesten, består mine arbeidsoppgaver av å bistå seksjonsleder med utvikling av kompetanseplaner, arrangere kompetansedager og fagdager, sier Kristian. Han er sykepleier og fagutvikler ved Akuttmedisinsk avdeling i Helse Bergen.

Avdelingen har ansvar for både ambulansedrift og akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK). Sammen med to andre kolleger, er Kristian i rollen som fagutvikler på avdelingen også en faglig rådgiver når det gjelder innføring av blant annet kurs og utstyr i ambulansetjenesten.

Hvorfor valgte du å studere ved Universitetet i Stavanger?

Jeg var ferdig utdannet sykepleier i 1999 og hadde lenge hatt et ønske om å videreutdanne meg. De "tradisjonelle" videreutdanningene for sykepleiere var ikke helt det jeg var på utkikk etter da jeg følte de ikke ville tilføre meg det jeg hadde behov for i mitt prehospitale arbeid. Da jeg fikk høre om masterprogrammet i PHCC var jeg ikke i tvil om at jeg skulle søke.

Hvilken del av studiet har du hatt mest nytte av i arbeidslivet?

En av de tingene vi snakket en del om mot slutten av studiet var at alt henger sammen. Det er kanskje vanskelig å se det til å begynne med, men sakte med sikkert legger man sten på sten, før man til slutt står igjen med et hus. Jeg tror det er helhetstenkningen som det har ført med seg om jeg har mest nytte av, man må bruke "giraff-blikket" som en av foreleserne sa for å få med seg hele sammenhengen.

Hva liker du best med jobben din?

Noe av det jeg liker aller best i min stilling som fagutvikler er dels å få møte mange flinke kolleger og å være med på å utvikle dem videre. Men ikke minst er det veldig spennende å få være med å forme det tilbudet som ambulansetjenesten skal levere til pasientene sine, ikke bare her og nå, men om 5 – 10 år fram i tid.