Yter helsehjelp til mennesker i en akutt krise

Katrine Stangeland ville lære mer om hvordan gi helsehjelp til personer med både psykiske lidelser og rusmiddelproblem. Derfor tok hun den tverrfaglige mastergraden i rus- og psykisk helsearbeid ved UiS.

– Gjennom hele studieløpet har det vært mye fokus på at pasienten er mye mer enn sykdom, og det at alle har en psykisk helse, forteller UiS-Alumn Katrine Stangeland.

  • Navn: Katrine Stangeland
  • Alder: 26 år
  • Nåværende stilling og arbeidsplass: Fagkonsulent i Ambulant akutteam i Helse Møre og Romsdal
  • Hva studerte du på UiS og når? Master i rus- og psykisk helsearbeid 2017 - 2019, men har også en bachelor i sosialt arbeid fra UiS

– Mine arbeidsoppgaver varierer fra dag til dag. Fra hjemmebesøk til polikliniske samtaler og suicidalvurderinger. Vi gjennomfører også vurderingssamtaler for å kartlegge hjelpebehov som for eksempel akuttinnleggelse, elektiv innleggelse eller poliklinisk behandling, forteller Katrine om jobben som fagkonsulent I ambulant akutteam.

Ambulant Akutteam er en tverrfaglig tjeneste som gir tilbud om akutt psykisk helsehjelp til mennesker i en vanskelig situasjon eller akutt krise. Det kan for eksempel dreie seg om angst, depresjon, søvnløshet, forvirring/psykose og selvmordstanker.

Hvorfor valgte du å studere rus- og psykisk helsearbeid ved UiS?

Da jeg gikk sosionomutdanning var det mange tema som interesserte meg, og mye hørtes veldig spennende ut. Etter praksisperioden ble jeg bedre kjent med hvordan en hverdag med rusavhengighet så ut, og jeg merket at dette ville jeg lære mer om. Jeg hadde inntrykk av at det var behov for mer kompetanse generelt i Norge, knyttet til pasienter med både psykiske lidelser og rusutfordringer, og valget var dermed lett da UiS hadde et masterprogram som hadde fokus på nettopp dette.

Hva husker du best fra studietiden din ved UiS?

Det er vanskelig å vite hva jeg husker best, men det er gjerne det å treffe venner om morgenen med kaffekoppen i hånda. Det var veldig sosialt, og kan savne tiden hvor vi satt sammen og jobbet med fagene, eller møttes på bokkafeen for å feire etter fullført skoleeksamen.

Hvilken del av studiet har du hatt mest nytte av i arbeidslivet?

Jeg merker jeg fortsatt husker mange teorier og perspektiver, og særlig det å se pasienten på flere måter enn bare én. Gjennom hele studieløpet har det vært mye fokus på at pasienten er mye mer enn sykdom, og det at alle har en psykisk helse. Bortsett fra dette, har det vært veldig nyttig å lære om hvordan hjelpetilbudene er i praksis i Norge, og spesielt alt jeg har lært om psykiske lidelser generelt, og da kanskje spesielt psykose.

Hva liker du best med jobben din?

Jeg liker at den er utfordrende, men at den samtidig gir meg mestringsfølelse. Jeg elsker at hver dag er ulik og at dagene er veldig uforutsigbare. Vi er et team som kommer raskt på banen, men trekker oss også raskt tilbake igjen. Derfor kan timeplanen vår for dagen være tom, men plutselig kan det renne inn telefoner fra pasienter og pårørende, henvisninger fra fastleger som ønsker vurdering av pasient, eller bestilling av tilsyn på sykehuset. Det er også veldig lærerikt å se pasienter med ulike psykiske lidelser og at psykose og mani kan se så forskjellig ut fra pasient til pasient.