Alumniportrett: Rundreise i DNB

Tomas Fornes trives med raske skift og store utfordringer. DNB er et sikkert karrierevalg for ham. Nå er han i sluttfasen av sitt toårige traineeprogram hos DNB. Vi har tatt en prat med den tidligere UiS-studenten for å høre mer om hvordan det er å være midt i det som skjer hos et av Nordens største finanskonsern.

Tomas Fornes er fra Tasta og har jobbet som konserntrainee siden august 2014. I løpet av disse to årene har han hatt fem ulike opphold på fem forskjellige steder i konsernet. Nå sitter han i DNB sine lokaler på Bjørvika i Oslo.

Stavanger til Houston

Fornes startet i DNB Forsikring. Her jobbet han med risikohåndtering og rapportering samt en del produktanalyser. Siden ble han utplassert på DNB sin filial i Stavanger, hvor han jobbet med kredittbiten mot de største lokale bedriftskundene.

I hans forrige opphold var han i CEO Office, rådgivergruppen til konsernsjef Rune Bjerke. Her jobbet han mye med Rune Bjerkes mange interne og eksterne presentasjoner og konsernets kapitalmarkedsdag i London.

– For tiden er jeg i IT og Operations hvor jeg jobber som prosjektleder for et forbedringsprosjekt som skal gjøre divisjonen raskere, bedre og mer effektiv, forteller Fornes som nå i mai skal starte på sitt siste opphold, som blir i Houston, USA, hvor DNB har et av sine internasjonale kontorer. Her skal han jobbe med konsernets internasjonale kunder innenfor energiområdet. 

– Reisen min rundt i konsernet har vært utrolig spennende og lærerikt, og jeg gleder meg veldig til den siste delen som blir i USA.

Nåløyet

Fornes jobbet nesten fire år i en deltidsstilling i DNB før han søkte på konserntrainee-programmet. 

– Jeg ønsket å jobbe i DNB ettersom jeg var blitt kjent med konsernet og synes det var en god arbeidsgiver med masse muligheter. Egentlig var jeg innstilt på å jobbe for DNB i Stavanger, men så fikk jeg høre om traineeprogrammet – en unik mulighet som jeg bare måtte forsøke meg på, forteller Fornes.

Han tror erfaringene han hadde fra deltidsjobben gav ham noen fordeler i søknadsprosessen.  Av 500 godt kvalifiserte søkere som søkte på programmet, var han én av sju som fikk tilslag. 

– Da jeg fikk tilbudet om å starte som konserntrainee i Norges største bank, var jeg aldri i tvil om dette var det rette for meg.

Endringsagent

– Arbeidsoppgavene mine endrer seg etter hvilke opphold jeg er i og hvor jeg jobber. Derfor har arbeidsdagen min så langt vært veldig variert og ulik fra opphold til opphold. Noen opphold har vært preget av mange møter og samarbeid, mens andre opphold har dreid seg om mer selvstendig arbeid, sier traineen som har erfart svært lange dager på jobb med høy intensitet, men også dager med tilnærmet normal arbeidstid. 

For tiden er han prosjektleder i IT og Operations, hvor hverdagen består av en god del møter med forskjellige kollegaer, selvstendig arbeid med rapporter og presentasjoner, og så noe reising ettersom denne divisjonen har avdelinger fordelt i Oslo, Bergen, Trondheim og Riga (Latvia).

– Den største utfordringen som konserntrainee er at jeg må raskt sette meg inn det arbeidet som gjøres i hvert enkelt opphold. Hver gang jeg skifter område er det nye rutiner, arbeidsmåter og medarbeidere.

Fornes forteller at det er en ny hverdag med hvert nytt opphold. Ettersom han tilbringer begrenset med tid i hvert opphold er det også viktig å kunne bidra på en positiv og god måte. Som konserntrainee har de et oppdrag fra ledelsen i konsernet om å være endringsagenter.

– Det er forventet at vi skal stille spørsmål, utfordre og prøve å forbedre alle områdene vi jobber i gjennom traineeprogrammet. En artig, men også krevende utfordring!

Ønsker å spisse kompetansen

I tiden fremover skal Fornes finne ut hva han vil drive med etter traineeprogrammet, altså hvilken stilling han ønsker seg fra høsten av. Han ser flere interessante muligheter i konsernet og han ser frem til å spisse kompetansen sin ytterligere de neste årene. 

– Ambisjonen min videre i karrieren er å oppnå gode resultater, få leder- eller beslutningsansvar og utvikle meg som individ og leder.

Studietiden ved UiS

Fornes har alltid vært interessert i økonomifaget. Det var flere grunner til at det nettopp ble UiS. 

 – Jeg søkte på UiS fordi jeg ønsket å studere økonomi ved en skole som hadde høy faglig kompetanse blant både lærere og elever. Jeg ville bruke studietiden min på et studiested hvor jeg kunne bli utfordret og hvor jeg kunne få den kompetansen jeg trengte for å lykkes i arbeidslivet etter endte studier, forklarer Fornes som ikke var helt klar til å flytte til for eksempel Bergen eller Oslo, hvor det også fantes alternativer. Dermed var UiS det klare førstevalget for ham. 

– Under bachelorgraden i økonomi møtte jeg dyktige professorer, kjekke medelever, og jeg fikk meg en god deltidsjobb og traff til og med en super jente, noe som medførte både kjøp av leilighet og anskaffelse av hund. Alt dette medførte at jeg også tok mastergraden min på UiS. Et veldig godt valg for min del.

Anbefaler deltidsjobb

Når Fornes skal gi tips til andre som vil studere økonomi er hans beste tips å skaffe seg en relevant deltidsstilling så tidlig som mulig i studietiden. 

– Jeg jobbet i bank mens jeg studerte og lærte veldig mye gjennom denne tiden. Jeg er helt overbevist om at samspillet mellom teori på skolebenken og praksis på arbeidsplassen gir den beste mulige kompetansen og de beste mulighetene for å skaffe seg den jobben man ønsker etter studiene, holder Fornes frem. 

Han anbefaler å jobbe i bank noen år tidlig i karrieren, enten under eller etter studiene. 

– Bankverden er en svært god skole til å lære og forstå hvordan mye av økonomifaget fungerer i praksis.