Møteplass for oppgaveskriving. Her kan du som bedrift legge ut oppgaveforslag mot studenter.

Har du spørsmål eller trenger rådgivning angående stillinger eller oppgaver, ta kontakt på arbeidslivskontakt@uis.no


Tilgjengelige oppgaver